מספר שאלות

שאלה: 

1. במידה ונשאר זמן מועט עד סוף זמן תפילה, האם עדיף שאני אתפלל תפילה בזמנה בלי גאולה, או לסמוך גאולה לתפילה שלא בזמנה?
2. מוסף של ראש השנה מתפללים תפילה אחת. איך מתפללים את המוסף לדעת מורנו הרב יוסף קאפח? האם מספיק לענות אמן אחר כל ברכה של הש"צ (בראש השנה מוציא את מי שגם יודע) או שצריך להתפלל עם הש"צ בלחש? ובמידה אם מתפללים עם הש"צ בלחש, לשיטת מורנו הרב יוסף קאפח צריך לחכות עד שהש"צ ישלים המלך הקדוש ואז להתפלל המלך הקדוש מהר ולהדביק אותו לברכה הבאה, ומציאות זו אינה אפשרית מכיוון שבראש השנה יש נוסח ארוך של המלך הקדוש, אז מה עושים?
3. שאלה שמטרידה אותי הרבה זמן.. לדעת רבנו אסור לאכול כבר סמוך לזמן מנחה גדולה (חצות היום) עד שמתפללים מנחה. רוב הפעמים יוצא לי שאני לא אוכל לפני חצות היום ואיני יכול להתפלל מנחה גדולה בציבור. ויוצא שאני לכאורה לדעת רבנו צריך לצום כל יום עד אחרי מנחה קטנה שסמוכה לשקיעה! אז מה עדיף, לאכול לפני מנחה קטנה ולהתפלל בציבור מנחה קטנה, או שאני אתפלל מנחה יחיד ואז לאכול?

תשובה: 

1. יתפלל י"ח בזמן שנותר, ואח"כ ק"ש.
2. במוסף של ר"ה, להבדיל מתפילות של כל השנה, נפסקה ההלכה כר"ג, שהש"ץ מוציא ידי חובה גם את הבקי. ולכן אין חובה לומר את הברכות עם הש"ץ, מילה מילה, ויכול לשמוע ולענות אמן. ואם אמר מילה מילה, לא יענה אמן, כדי שלא יענה אמן אחר ברכותיו. ויכול לומר מילה מילה ולהקדים שלוש תיבות, רק במוסף של ר"ה, ויענה אמן אחר הש"ץ.
3. בנסיבות שלנו ניתן לסמוך על הדעה שכל המתפללים בקביעות, מנחה קטנה, רשאים לאכול בצהריים.

תאריך: 
05/10/08 ו' תשרי התשס"ט
x

Audio Playlist