דילוג לתוכן העיקרי

הכנת יין מצימוקים

שאלה

אחדשו"ט לאחרונה הזדמנה לידי תשובה של הרב צובירי זצ"ל בנוגע להכנת יין מצימוקים לשם קידוש בשבת. נודע לי גם כי בתימן נהגו להשרות צימוקים במים ביום שישי בבוקר ולקדש עליו בערב שבת. שאלתי לכבוד הרב היא:
א. האם ניתן להכין יין כזה גם מצימוקים שלנו הנמכרים בחנויות?
ב. מה זמן ההשריה הראוי?
ג. האם יש חובה להפריד הצימוקים מהיין לפני השימוש? בברכה עשהאל

תשובה

א. כן.
ב. יש שני דברים:
א. הכנת יין מצימוקים וזה דווקא כששורה צימוקים במים, כשלושה ימים, כלשון מהרי"ץ, מאמצע השבוע. וזאת כדי שהצימוקים יוציאו לשדם, ויש שמזרזים תהליך ע"י חום.
ב. ויש שסוחט אדם אשכול ענבים, רבינו, שבת, כט, יז, וזה סמוך לכניסת השבת כדברי מארי שם. וכנראה שלזה התכוון הרב צובירי, אף שהשתמש במילה צימוקים.