בירור הלכתי

שאלה: 

שלום הרב יש לי כמה שאלות בעניין שבת: א - האם מותר למרוח "ספיד סטיק" נוזלי (ג'יל) לפי דעת המקלים (הרי אין בו משום ממרח) וגם מותר ליתן מי ורדים על הגוף והשיער בשבת? ב - אם פתחתי את המטרייה לפני שבת, האם עדיין תהיה בגדר מוקצה? הרי אין שום בניה כשהיא פתוחה? ג - למדתי ב שולחן ערוך המקוצר, שמנהג התימנים לקרוא את ההפטריות מספר הפטריות, משום שכך נהגו בתימן. אמנם בשו"ע מובא סדר עדיפויות שבראשונה עדיף מתנ"ך וכו', האם צריך לנהוג לקרוא מתנ"ך? אם כך מדוע לא הובא ב שולחן ערוך המקוצר את שינוי המנהג, שהרי כיום ב"ה יש שפע ספרים וראוי להשתמש במובחר (שלא כמו שלא היה בתימן)?תודה רבה!

תשובה: 

א. מותר למרוח ספיד סטיק. ומותר ליתן מי ורדים על הגוף והשיער בשבת, אבל לא על הבגדים, עיין שו"ת יביע אומר, ח"ו, או"ח, לו.
ב. עדיין אסור להשתמש בה, ולאו דווקא מדין מוקצה. יש אומרים שגם בהגבהתה מעל לראש, יש בזה יצירת אוהל.
ג. את שאלתך תפנה למחבר. המנהג בתימן אכן לקרוא ההפטרה מתוך ספר שיש בו ריכוז ההפטריות.

תאריך: 
01/03/09 ד' אדר התשס"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist