דילוג לתוכן העיקרי

עולם הנשמות בדעת הרמב"ם

שאלה

רצינו לברר לגבי שיטת הרמב"ם בעולם הבא, תחיית המתים וכו'... מצאנו כי דעת הרמב"ם שתחיית המתים תהיה לפני עולם הבא, וזה יהיה נס גדול שיקרה פה בעולם. ולאחר מכן כולם ימותו ומי שיזכה יעבור לעולם הבא, לעולם נצחי רוחני שכולו טוב. השאלה שלנו לשיטת הרמב"ם, היכן המתים נמצאים עד תחיית המתים? מה הם עושים? ובעיקר, היכן זה כתוב ברמב"ם? (שמענו כי לאחר המוות בעולם האדם מגיע לעולם הבא, והשלב של תחיית המתים וימות המשיח הם 'מקצה שיפורים' לקראת העולם הבא, אבל לא שמענו שום ביסוס לטענה זו)תודה רבה!!

תשובה

אתה מערבב בין שיטת רס"ג לשיטת הרמב"ם. לפי רס"ג, אחרי המיתה הנשמות נמצאות באוצר הנשמות, ולפי הקבלה יש אכן שכר ועונש באותה תקופה. מה שאתה קורא מקצה שיפורים, ולעתיד לבוא באחרית הימים תהיה תחיית המתים לכולם, והיא תהיה שלב של הזדככות הגוף עד למעבר הנשמות לעולם האמת והנצח. לפי רבינו, כל אדם במותו נידון ונפשו או זוכה לעולם האמת והנצח או היא נכרתת בכרת תמידי. ובאחרית הימים יקומו צדיקים מסוימים לתחיית המתים, וסופם שימותו, כי בני אדם ימשיכו להיוולד ולמות בעולם הזה לנצח.