דילוג לתוכן העיקרי

גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה

שאלה

שלום וברכה לרב רצון שליט"א רבנן גזרו שאין לאכול בשר, לשתות יין, ולשמוע כלי נגינה לאחר חורבן המקדש. לבסוף רבנן התירו לאכול בשר ויין, מהסיבה שאין הציבור יכול לעמוד בגזרה כזאת מגבילה. אך בכל זאת לא התירו לשמוע מוזיקה, כיוון שהציבור יכל לעמוד בגזרה כזאת, כיוון שכלי נגינה לא היו נגישים ונפוצים במידה רבה. אך היום המוזיקה בכל מקום. המוזיקה בנוסף התפתחה בצורה משמעותית ביותר. אם כן זוהי הגבלה ממש חזקה. האם לא התבטלה גזרה זו ממילא, כיוון שהמון העם לא מסוגלים להמנע ממנגינה. יש בטענה הזו ממש? מהי דעת לרב לאור הממצאים? בהערכה רבה.

תשובה

אכן כן. אבל רק סנהדרין מוסמכת לכלל גזירה זו. אבל בפועל אנו סומכים היום על הדעה, שמותר להשתמש גם בכלי נגינה (מוסיקה) למסיבות שמחה ובעיקר חתונות.