מספר שאלות

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. יש מצוה מהתורה לקדש את הבכורות כמו שנאמר:"קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא". כלומר מצוה לקדש את הבכורות הנולדים ראשונה מרחם הנקבה בין באדם בין בבהמה הזכרים קודש לה'. ספר החינוך כותב משורשי מצוה זו לזכור הנס הגדול שעשה לנו ה' יתברך בבכורי מצרים שהרגם והצילנו מידם. מדוע צריך לקדש את הבכורות? איך מצות קידוש בכורות קשורה למכת בכורות?
2. מה הטעם למצות פדיון הבן?
3. הרמב"ם מפרש את המצוה "עוללות"- להשאיר פאה בכרם. מה הפירוט של מצות עוללות? האם הכונה להשאיר פאה רק במטע של גפן, או שצריך להשאיר פאה בכל סוגי העצים - לימונים, זיתים, קלמנטינות, תפוזים, תפוחים?
4. תרי"ג מצוות הם עיקרי המצוות שכתובים בתורה. אולם לכל המצוות יש פרטי הלכות רבים, לא מונים את כל פרטי המצווה כמצוות נפרדות. ניסוך המים זה חלק ממצוות הקרבת קורבנות חג הסוכות. כמו שלא מונים כל פר כמצווה בפני עצמה למרות שמקריבים פרים רבים כך גם ניסוך המים. השאלה שלי: אסור לאישה נשואה ללכת בגילוי ראש. לאיזו מצוה מתרי"ג המצוות האיסור שייך?
5. המטרה של כיסוי ראש לאישה נשואה היא צניעות. מדוע התורה לא חייבה אישה רוקה ללכת בכיסוי ראש? הרי גם היא צריכה להיות צנועה!
תודה וכל טוב.

תשובה: 

1-2. התורה מחנכת את האדם שייתן כל ראשית לה', כדי שיצרוב בתודעתו, שכל יצירתו וכל קנייניו הם מה' יתברך. כי בד"כ אדם מייחס ראשית קנייניו או יצירתו לעצמו.
3. הפאה היא מצווה בפני עצמה, וחובת בעל הכרם כשהוא בוצר כרמו, שלא יבצור חלק מסוים ויהיה אותו חלק מתנה לעניים, וזוהי פאה. ועוללות היא מצווה בפני עצמה, לשייר לעניים אשכולות קטנים, שאינם מעובים, ואין להם כסף, ואין ענביהם נוטפות זו על זו, אלא מפוזרות. 4-5. נראה שאלו הם הנהגות בציווי הכללי קדושים תהיו ע"י שאנו אומרים דברים המותרים בגלל צניעות. בתימן גם הרווקות כיסו שיער ראשן.

תאריך: 
22/04/09 כ"ז ניסן התשס"ט
x

Audio Playlist