כיצד התגרשו אבותינו בתימן?

שאלה: 

שלום לכבוד הרב.
חבר סיפר לי שהחשש ביהדותם של חלק מיהודי אתיופיה נובעת מהאופן בו הם מגרשים את נשותיהם שלא על פי ההלכה מה שעלול לגרום חס ושלום לממזרים בקהל ה'.
א. האם זה נכון?
ב. כיצד נהגו אבותינו לגרש את נשותיהם בתימן?- אני מניח שזה לא היה כל כך מצוי.. הקשר בשאלתי בין יהדות תימן לזאת של אחינו האתיופים נובע כמובן מקרבה גיאוגרפית ומאפינים דומים בתרבות.

תשובה: 

בצנעא היה בי"ד מומחה וסופרי גטין מומחים וב"ה הכל פעל לפי ההלכה. לגבי בתי דין וסופרים שמחוץ לצנעא, הם היו בבקרה של בי"ד בצנעא, מדי פעם ביה"ד בצנעא היה שולח אליהם שליח מומחה לעניין שחיטה וטרפות קידושין וגירושין, ובדק בכל מקום את הרבנים שעסקו בדברים הנ"ל.

תאריך: 
22/07/09 א' אב התשס"ט
x

Audio Playlist