ביצה (המשך)

שאלה: 

כבוד הרב,
ראשית,
תודה על תשובתך לשאלתו הראשונה של בני (מדוע ביצה אינה בשרית). בתשובתך ציינת בין היתר ... "כי מה שראוי להיות בשר אינו בשר"... אם כך מקשה בני כי ביצה בעלת קרום רך הנמצאת בבטנה של התרנגולת בעת שחיטתה נחשבת לבשרית. מה אם כך ההבדל בין שתי בצים שנמצאו בבטנה של התרנגולת בעת שחיטתה האחת בעלת קרום קשה (פרווה) והשניה בעלת קרום רך (בשרית). האם התהוותו של הקרום הקשה משנה את מהותה של הביצה מבחינת היותה ראויה להיות בשר? לתשובתך אודה, בברכה, אלעזר

תשובה: 

גם ביצה שנמצאת בבטן התורנגולת, ושכבר אינה באשכול ביצים, אלא נתלשה ויש לה קרום דק, אין לה דין בשר. ורק הביצים שבאשכול ביצים, דינם כדין בשר התורנגולת.

תאריך: 
19/10/09 א' חשון התש"ע
x

Audio Playlist