לא תעוננו

שאלה: 

לכבוד מורנו ורבנו מורי רצון ערוסי יצ"ו שלום וברכה! ביום חמישי נפוצה שמועה כאש בשדה קוצים כי משעה מסוימת עד שעה מסוימת (נדמה לי כי מאחת וארבעים עד שתיים אחה"צ) השמש נמצאת במקום מסוים ביחס לכוכבים וכו', וזוהי עת רצון שמתקבלות כל התפילות. האם אין בכך משום לא תעוננו? והאם יש חובה להודיע לאדם הטועה בזה כי יש בכך משום לא תעוננו? בברכה ובתודה

תשובה: 

איני בקי בעניין זה. אך כל אשר אני יודע ומי כה' אלקינו בכל קראינו אליו, בכל עת ובכל מקום. אולם יש עתות רצון, כגון הימים הנוראים או עתות של צרות ומצוקות, או תפילות ציבור, שבראשן עומדים גדולי הצדיקים והחסידים וכיו"ב. ועוד זאת אני יודע. שאפילו משה רבינו אמר כחצות ולא בחצות וד"ל.

תאריך: 
27/11/09 י' כסלו התש"ע
x

Audio Playlist