שאלות שונות

שאלה: 

לס"י לכבוד הרב שלום וברכה,
ע"פ רבנו ומארי
א. נאמר לי שעל מנת לגדל יין לניסוך על המזבח, יש להקפיד על מספר כללים כבר בכרם, כגון: ללא הדליה, אלא על הקרקע ועוד. ע"פ איזה פוסק? האם הדבר נכון גם לפי משנת רבנו? אשמח אם הרב יוכל להפנות אותי למקורות.
ב. מהם נסים ע"פ רבנו? האם יכול להתרחש נס ליחידים?
ג. מהי הגדרתו של פילון האלכסנדרוני? האם כופר?
ד. במידה והפרטים בנוגע לרב אלון נכונים, אני שואל בכאב גדול, האם ישנה בעיה להמשיך לקבל ממנו תורה, ולהתייחס אליו כרב? השאלה היא עקרונית לגבי מורה הוראה שנתפס בחטא, ולאו דווקא לגבי המקרה הספציפי הזה. ה. במחילה מכבוד הרב,
האם ידוע לו מתי צפוי לצאת לאור הספר "טהרת משה"? ו. האם מארי התיר בשר טחון בצליה על האש? מדוע הרב מחמיר? ז. כיצד נסביר את יחסו של רבנו לקמיעות ולחשים הנזכרים בגמרא? ח. האם המושגים "משפט עברי" ו -"מדינת הלכה" חד הם?
בתודה ובברכה

תשובה: 

א. אכן כן הגפנים המודלים הם פחות טובים ליין לניסוך, ולכן יין מהם אינו ניתן לכתחילה, משנה, מנחות, ח, ו, הרמב"ם, איסורי מזבח, ו, ט.
ב. יש סוגים שונים של נסים. באופן כללי, הנס הוא תופעה שהיא חורגת מגדרי הטבע. יש יותר ויש פחות, גם ליחידים ייתכן שיתרחש נס, ולכן תיקנו חז"ל שיברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה.
ג. הדבר צ"ע. כי פילון חי בערך בזמן הלל הנשיא, באלכסנדריה שבמצרים. הוא לא ידע תורה שבעל פה. אך האמין בתורת משה כתורה מן השמים. היה מושפע מהפילוסופיה היוונית בעיקר של אפלטון. והרבה לפרש את התורה בצורה אליגורית. אולם לא כל המפרש בשיטה אליגורית כופר. כי יש באמת עניינים שגדולי ישראל מפרשים אותם בצורה אליגורית רק מפרש ומכחיש דברים שהיו במציאות לפי אמונתנו, ומפרשם בצורה אליגורית, יש חשש שנתפס לכפירות. עכ"פ בשו"ת בית מרדכי, ח"ב, כג, כנראה שחשד בו.
ד. אסור לעסוק בשאלה כזו. עד שעניינו לא יובא לבירור בבית דין שידון לפי דין תורה, ובאופן דיסקרטי לחלוטין. ה. נתפלל שיצא בקרוב. ו. לא ידוע לי אם מארי התיר. יש מי שהתיר. אני אוסר. ז. רבינו סבור שבכל דור לרבות בימי המשנה והתלמוד, יש המונים שזקוקים לקמיעים וללחשים. ח. לא בדיוק, כי הדורשים יישום משפט עברי בימינו מתכוונים בשלב זה רק לדיני ממונות.

תאריך: 
21/02/10 ז' אדר התש"ע
x

Audio Playlist