לעניין בצל קלוף בלילה - המשך

שאלה: 

ראיתי כי הרב ענה שאם בצל קלוף נשאר במקרר מותר לאוכלו (http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id= 116166)
רציתי רק להבין עניין קטן אחד. הגמרא בנדה (יז) אומרת במפורש שאפילו שהבצל הקלוף נמצא בקופסה שסגורה וחתומה עדיין מתחייב בנפשו מי שאוכל והמפרשים הסבירו שמדובר ברוח רעה. אז כמדומה שלשיטת הרב אפילו אם הבצל מחוץ למקרר עדיין לא שייך עליו פשוט רוח רעה. ולכן המקרר לא מעלה ולא מוריד. האם הבנתי נכון?

תשובה: 

אכן לפי טעם רוח רעה יש לאסור אפילו בקופסה סגורה, אבל רבינו לא חשש לכך. ראה שו"ת פעולת צדיק, ח"ב, רמח, שמהרי"ץ ציין שהשו"ע חשש לרוח רעה, לא כן הרמב"ם, וכי מקור רבינו ירושלמי, לא בהבלדי. וכאן המקום להעיר שאע"פ שרבינו כתב בהקדמתו למשנה תורה שיש לפסוק כהבבלי, יש והוא פוסק כהירושלמי, וזה אחד מהם, כל העניינים של רוח רעה זוגות וכיו"ב שהיו מצויים בבבל, ויש שחששו להם, ובאץר הקודש לא היו ולא חששו להם. נשוב לענייננו. בין כך ובין כך שום קלוף אסור להשאירו מחשש גילוי, סכנת שרצים ארסיים. רבינו, רוצח ושמירת נפש, יא, ח, וכתב רבינו וכן כיוצא בזה, דהיינו בצל קלוף, ולכן כשמניח שום קלוף או בצל קלוף במקום סגור, שאין חשש להימצאות שרצים בתוכו - מותר. תוכ להאזין באודיו בהלכה יומית באתר נצח ישראל.

תאריך: 
01/04/10 י"ז ניסן התש"ע
x

Audio Playlist