תנ"ך

שאלה: 

שלום כבוד מורנו ורבנו הג"ר ערוסי שליט"א. יורנו מורנו, אליבא דרבנו מי כתב את התנ"ך? האם ייתכן שנכתב שנים רבות לאחר שקרו מקרים? לדוגאמא, מסופר על דוד וגלית, בעת שהתיאור של שריון גליית הוא תיאור אנכרוניסטי, מכיון שהוא תיאור של חיילים ביוון מהמאה ה 6 לפנה"ס ולא מהמאה ה 10 לפנה"ס שנת חיותו של דוד המלך.
תודה למרי על פתרון הענין.

תשובה: 

לגבי התורה - משה רבינו. לגבי הנביאים - בגמרא פירטו כל ספר מי חיברו, ורבינו מסכים עם אותם דברים. לגבי תיאורי דוד וגלית וכיו"ב, זו גישה של מבקרי המקרא שסומכים רק על השערותיהם, וכבר היו דברים מעולם שהשערותיהם התבדו. ולכן, החזק במסורת אבותינו אל תרף, ורק כשיש עניין שההתנגשות בין המסורת ובין הגישה המדעית היא ודאית, אז פנה בשאלה והעניין ייבדק. רוצה לומר, אם להתרגש מכל השערה של מבקרי המקרא, ולא לתת להם עדיפות על פני מסורות חז"ל.

תאריך: 
28/06/10 ט"ז תמוז התש"ע
x

Audio Playlist