ר"ח אב

שאלה: 

תודה רבה על התשובה! אך
רציתי לוודא שהבנתי, לפי התשובה של הרב יוצא שאיסור קניית בגד חדש או לברך על פרי חדש הם רק משבוע שחל בו ולא מר"ח? הן מבחינת דין התלמוד והן מבחינת מנהג תימן.

תשובה: 

מבחינת דין התלמוד מותר לקנות בגד חדש או לברך על פרי חדש, אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. אולם לפי המנהגים, יש שנהגו מי"ז בתמוז ויש מר"ח אב. יהודי תימן החמירו על עצמם בקנייה גדולה, מי"ז בתמוז, לא לעניין ברכת שהחיינו על פרי חדש.

תאריך: 
11/07/10 כ"ט תמוז התש"ע
x

Audio Playlist