חיבוט ערבה +קדיש+השכבה

שאלה: 

מדוע אין ברכה בחיבוט ערבה? כתימני - לפני שנים בבית הכנסת היה רק אחד אומר את הקדיש יתום ולא היו מצטרפים אליו בעלי חיוב אחרים. היום כשישנם מספר אחים (ארבעה וחמשה ) ובעלי חיוב אחרים כולם מצטרפים לקדיש כך שזה נשמע כמקהלה. כיצד נכון לנהוג? קדיש לא לבעל חיוב בתום התפילה האם ראוי להיאמר כשאין בעלי חיוב? כמה שנים אחרי הפטירה יש לומר השכבה או קדיש (חמשים שנים )?

תשובה: 

א. כי הנביאים נהגו ליטול ערבה זו בלי ברכה. עיין דברי מורנו הרב יוסף קאפח על הרמב"ם, לולב, ג, כב, אות נג.
ב. מנהגנו רק אחד אומר קדיש, גם אם יש יתומים רבים, ואין לשנות.
ג. יש שנוהגים לומר השכבה גם אחרי שנים רבות.

תאריך: 
29/09/10 כ"א תשרי התשע"א
x

Audio Playlist