בהמשך לתשובת הרב

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
אדם שנמצא בחופה צריך לברך שהחיינו על הטלית, ולפעמים קורה שהחתן מתבלבל והוא מברך "אשר קדשנו במצוותיו וציונו", אלא שתכף ומיד הוא מתקן "שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה". אותו חתן יצא ידי חובת ברכה כי הוא תיקן מיד. אדם שמזכיר את שם ה'-"אדוני" בצירי בברכה, יוצא שתיבת אלוהינו שהוא אומר מיד אח"כ באה לתקן את האמירה המוטעית של שם ה' ואז יוצא שהוא אומר "ברוך אתה אלוהינו מלך העולם". האם במקרה הזה למרות שהוא לא אמר "אדוני" בצורה נכונה, הוא יכול לצאת ידי חובת ברכה בדיעבד?
תודה וכל טוב.

תשובה: 

כלל יהא נקוט בידך, כל הגיית שם ה' כהלכה כדי לתקן את הטועה - מותרת. לכן חתן שטעה, עורך החופה יתקנו, ואין לעורך החופה לחשוש מפני הוצאת שם ה' לבטלה. בקהילה שנוהגים לומר שם ה' בחולם, שאינו נהגה כצירי, ומבני הקהילה (לא אורח שדרכו להגות כצירי) שגה והגה כצירי, מותר לתקנו ולהדגים לו שם ה', כהלכה בחולם. וסיפר לי ידיד, סיפור מזעזע. שסבא של חתן בר מצווה, שהוא איש ציבור ממפלגה אנטי דתית, התפעל מהכנסת האורחים שנהגו בחתן הבר מצווה ובמשפחתו. במוצאי שבת נפגש הסבא עם רב בית הכנסת והודה לו מאוד על היחס הנפלא שנהגו בבר מצווה ובבני משפחתו, וסיפר לו כיצד הוא (הסבא) הפך להיות אנטי דתי. לדבריו, הוא התייתם מאביו החרדי בשכונה חרדית מאוד בי -ם, אמו שילמה למלמד שיכין אותו לקריאת מפטיר וההפטרה, ואותו מלמד לימד אותו את הקריאה ואת הברכות אבל בכינוי ולא בהגייה אמתית. ביום שבת, המלמד לא השתתף בתפילות בבית הכנסת שבר המצווה היתום עלה לתורה למפטיר ובירך בשם ה' בכינוי כפי שלימדו המלמד, והקהל מתקן אותו בקול רם, אדו, אדו, אדו. והבר מצווה לא מבין, והוא מברך בכינוי כפי שלימד אותו המלמד. וכך הבר מצווה היתום נפגע עד עומק נפשו, ועזב הדת, והפך להיות איש ציבור נציג מפלגה אנטי דתית. ללמדנו מוסר ללמד הגיית שם ה' כהלכה, או לתקן הטועה בהדגמת הגייה כהלכה.

תאריך: 
31/10/10 כ"ג חשון התשע"א
x

Audio Playlist