דילוג לתוכן העיקרי

נחלה בארץ ישראל לשבט לוי

שאלה

שלום לרב מתוך הלכות שמיטה ויובל פרק י"ג "כל שבט לוי, מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען, וכן הן מוזהרין שלא ייטלו חלק בביזה, בשעה שכובשין את הערים–שנאמר "לא יהיה לכוהנים הלויים כל שבט לוי, חלק ונחלה–עם ישראל" (דברים יח, א), "חלק" בביזה ו"נחלה" בארץ– וכן הוא אומר "בארצם לא תנחל, וחלק, לא יהיה לך בתוכם" (במדבר יח, כ), בביזה. ובן לוי או כוהן שנטל חלק בביזה, לוקה– ואם נטל נחלה בארץ, מעבירין אותה ממנו". לפי הלכה זו האם מותר היום לכהן או לוי לקנות בית או מספר בתים בארץ ישראל? אני מתאר לעצמי שהתשובה תהיה חיובית, אך אשמח לקבל הסבר איך זה שהיום כהנים ולויים קונים בתים ונחלות בארץ ישראל.
תודה רבה.

תשובה

הדינים הנ"ל רק כשהיובל נוהג, ובעזהי"ת לעתיד לבוא.