כללי

שאלה: 

שלום לרב
1. האם צריך לעשר עלי נענע שקטפתי מגינתי?
2. שאלתי כבר את הרב לגבי איך עבד הכהן בביהמ"ק כאשר הוא תופס בידו הימנית את רגלו הימנית וכן בשמאלית? האם הרב יכול להפנות אותי ברמב"ם?
3. בבית הכנסת שלנו עשו ברית ב -10:00 אנו התפללנו מוקדם בבוקר האם לפי השו"ע לא אומרים תחנון? מה אומר הרמב"ם לגבי תחנון של אבי הבן, הציבור וכו' ( לא ראיתי התייחסות)
4.
תודה

תשובה: 

1. כן. כי הנענע נאכל גם בפני עצמו.
2. שוחה ואוחז ידו הימנית ברגלו הימנית, וידו השמאלית ברגלו השמאלית ומקדש ידיו ורגליו, רבינו, ביאת המקדש, ה, טז. והמקור לכך שמות, ל, יט - כ, ורש"י שם, כתב בבת אחת, ורבינו לא זכר בבת אחת. והראב"ם על התורה, כתב שקדשו ידיהם ורגליהם מן הדדים שבכיור, כך שלא היו צריכים להחזיק באנטל כמו לנטילת ידיו לאכילה ולתפילה, או כמו שכתב מדרש הביאור שם, ששיחררו המים מן הצינורות של הכיור, עיין תורה תמימה, שמות, ל, יט, אותיות לג, לה, לז.
3. לפי רבינו - גם אבי הבן אומר תחנון. לפי האחרונים - אינו אומר.

תאריך: 
15/02/11 י"א אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist