איסור ערכאות - סכסוך שכנים

שאלה: 

שלום לכבוד הרב דייר בבניין שלנו השתלט על החצר המשותפת של הבניין ונוהג בה כבעלים, תוך התעלמות מהתנגדותנו. הוא אף חסם את הגישה למיכלי הגז של הדירה שלנו, והצהיר כי הוא יזיז אותם לקצה החצר ורק לשם יהיה מותר לנו להיכנס. האם מותר להגיש נגדו תביעה בפני המפקחת על הבתים המשותפים? אנו סבורים כי רק בכך יהיה כדי להשפיע עליו. או שמא חל האיסור של פנייה לערכאות? האדם הנ"ל רחוק לצערנו מתורה ומצוות, ואף ממוסר אנושי בסיסי, והוא גם "אנטי" כפי שנוהגים לכנות זאת כך שלא יועיל לזמנו לדין תורה. יורנו הרב מה לעשות כיוון שאנו

תשובה: 

אם באמת העובדות הן כפי שכתבתם, אז ניתן לפנות למפקחת על הבתים המשותפים, הן משום שבלאו הכי, לדבריכם, הוא לא דתי, ואפילו אנטי, והן משום שחוק בתים משותפים יש בו הרבה סעיפים, שגם אנשי ההלכה היו מתקנים תקנות כמותן.

תאריך: 
21/03/11 ט"ו אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist