יין נסך או דין ניצוק

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
מעשה שהיה, בסעודת פורים מזגו לפיליפינית יין. היא שתתה מהכוס, סיימה אותו ואחרי כן (ייתכן שהיו שאריות בכוס), מזגו לה שוב מהבקבוק לאותה כוס ששתתה ממנו. האם יש עניין של ניצוק, חיבור בין מה שנשאר בכוס לבקבוק, ויאסור את היין שבקבוק או לא? ואם אסור, איך ההיתר של הבקבוק עכשיו, האם על ידי זה שנשפוך כמה כמה לתוך יין כשר?
תודה

תשובה: 

אם לא נשאר יין בכוס של הפיליפינית אין לאסור את היין שבבקבוק. כי אין ניצוק. אלא שנראה שאפילו אם יש ספק שמא נשאר בו יין, מאחר ומדובר כאן בסתם יינם שהוא אסור מדרבנן, ומאחר ויש ספק, אם נשאר, שהוא ספק דרבנן, אין מקום לאסור את היין שבבקבוק. במיוחד לא ע"י ניצוק. עיין רבינו, מאכ"א, יב, יב, ושו"ע, יו"ד, קכו, א - ב, ועיין רבינו, מאכ"א, יב, י, והערת מורנו הרב יוסף קאפח, טו, וכן שם, הערה טז, וטומאת אוכלין, ז, ב, ואות
ג. ואם בכוס נשאר יין, אסור בוודאות, הרי היין שבבקבוק נאסר מכח נצוק חבור, ואם ירכיבו על פי הבקבוק מוצץ עם חור, שניתן להוריק יין מהבקבוק יין לתוך כד יין כשר, או חבית יין כשר, בדרך של קיטוף, טיף בתר טיף, הכל יהיה מותר. רבינו, מאכ"א, טז, כח, ודברי מורנו הרב יוסף קאפח, אות לה, במיוחד בסוף.

תאריך: 
27/03/11 כ"א אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist