סעודה בשבת

שאלה: 

שלום לרב
1) איך מחזיקים את כוס הקידוש?
2) איך מחזיקים את שתי כיכרות הלחם בשבת?
3) המקדש בלילה שותה בעמידה או בישיבה?
תודה רבה.

תשובה: 

1. מצד הדין - בכל אופן של אחיזה. לפי מנהג האחרונים - היו שאחזו הכוס בכל היד והאצבעות כלפי מעלה.
2. החזיקו שתי פיתות, חמש אצבעות מימין וחמש אצבעות משמאל.
3. לשתות בוודאי שאין לשתות בעמידה אלא מיושב, כי אין זה דרך ארץ לשתות או לאכול מעומד. ובעבר קידשו מיושב. ורק לאחרונה נהגו לעמוד בכל הקידוש, כי בימי הראשונים היו שעמדו רק באמירת ויכולו, משום שהתייחסו לפסוקים אלו כעת עדות, ועדות נוהגים להעיד בעמידה, ולכן הנשים בצנעא ישבו במשך כל הקידוש, בגלל שאין הנשים מעידות.

תאריך: 
03/04/11 כ"ח אדר ב' התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist