חלב נכרי

שאלה: 

שלום לכבוד מורנו הג"ר רצון ערוסי שליטא בעלון של אור ההליכות שיצא בחודש סיון– בטור של כב' הרב יחיאל עטרי" דיבר שם הרב עטרי על חלב נכרי" ועל כך שהן גישתו של מו"ר הגר"י קאפח זצ"ל" והן גישת מארי ערוסי היא להחמיר בנושא זה ולא לאכול חלב נכרי. בחודש זה" בעיר נתניה" התקיימה ישיבת ראש חדש" ובה דיבר כב' הרב מנחם צדוק בנושא זה" והסביר בשיעור מפליא" כי דעת מארי יוסף קאפח להתיר חלב נכרי" אך לאסור גבינת גויים" ודעת מארי ערוסי להחמיר אף בחלב נכרי "ודייק שהדבר תלוי בהבנה בדברי הרמב"ם "ומפני זה– וכו"' " ונבוכתי מהי באמת דעת מארי יוסף קאפח" ואשמח אם מארי יסביר לי. בכל מקרה" אבקש גם לשאול גם לעניין ממתקים שיש אבקת חלב נכרי האם מותרת או לא" ומהי גם שיטתך מארי בעניין זה. "שמעתי מפי הרב אברהם יוסף כי דעת אביו הגר"ע יוסף להחמיר בחלב נכרי" אך להקל באבקת חלב נכרי" וכן כתב בשו"ת מורשת שלו"

תשובה: 

יש לנו בעיה בעניין שו"ת בע"פ עם מארי ז"ל, שזה אומר בכה וזה אומר בכה. ואנו מצפים לפרסום שו"ת הריב"ד בכתב. אשר לממתקים שיש בהם אבקת חלב, אם ידוע שאין באותה אבקה מרכיב אסור, יש להקל.

תאריך: 
13/06/11 י"א סיון התשע"א
x

Audio Playlist