קריאה בשטרי הדיוטות

שלום כה"ר. לפי טעמו של הרמב"ם שהאיסור הנ"ל שמא ימחוק" ולכן אם היה חקוק בכותל" מותר. האם ה"ה לדבר המודפס או כתוב בעט? בתומ"ר

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

מיעטו רק חקיקה. דפוס וכתיבה בעט הם ככתיבה רגילה שעליה גזרו.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪