קריאה בשטרי הדיוטות

שאלה: 

שלום כה"ר. לפי טעמו של הרמב"ם שהאיסור הנ"ל שמא ימחוק" ולכן אם היה חקוק בכותל" מותר. האם ה"ה לדבר המודפס או כתוב בעט? בתומ"ר

תשובה: 

מיעטו רק חקיקה. דפוס וכתיבה בעט הם ככתיבה רגילה שעליה גזרו.

תאריך: 
24/06/11 כ"ב סיון התשע"א
x

Audio Playlist