הרכבה

שאלה: 

לכבוד הרב שלום וברכה עץ שהרכיבוהו, כיצד יש לנהוג בו לעניין ערלה?
בתודה

תשובה: 

אם הרכיבו ייחור (ענף) תלוש באילן, דין הייחור, וכל פירות שיגדלו בו, או מחמתו, כדין האילן. אם האילן הוא זקן שכבר עבר שנות ערלה, הפירות מותרים, אף שהייחור בתוך שנות ערלה. ואם האילן צעיר בתוך שנות ערלה, הפירות אסורים, אף שהייחור הוא מאילן זקן שכבר עבר שנות ערלה.

תאריך: 
12/07/11 י' תמוז התשע"א
x

Audio Playlist