מעשר כספים

שאלה: 

שלום רב, מאיפה המקור ומה הדין לגבי מעשר כספים? האם צריך להפריש 10" מכל המקורות ההכנסה? האם אבותינו מתימן נהגו?

תשובה: 

זהו מנהג, ומקורו ממההלכה, רבינו, מתנות עניים, ז, ה, "דאהעני נשאל די מחסורו, ואין יד הנותן משגת נותן לו, כפי השגת ידו, וכמה? עד חומש נכסיו מצוה מן המובחר. ואחד מעשרה בנכסיו, בינוני". ועיין במקורות על הלכה זו, באות טו, מהדורת מכון מש"ה.

תאריך: 
07/08/11 ז' אב התשע"א
x

Audio Playlist