יבום וממזר

שאלה: 

לכבוד הרה"ג הרב רצון ערוסי מרא דאתרא דקריית אונו תבו"ת הי"ו תלמידו המופלג של מו"ר המופלג בתורה מארי יוסף קאפח זצ"ל... בהיותי בן לעדת התימנים שכידוע נוהגים לעשות יבום שמעתי סיפור "אמיתי": לצורך העניין השמות יהיו שמעון, לוי, יהודית. שמעון ויהודית היו נשואים באושר ועושר, אך מה חבל שלא היו להם ילדים כלל. שמעון היה צריך לצאת מהעיר לצורך פרנסה להרבה זמן, וכעבור זמן מה הגיעו שתי עדים לבית הדין בעיר בה התגוררו שמעון ויהודית והעידו ששמעון נפטר. לאחר שישבו שבעה לוי אחיו של שמעון ייבם את יהודית והלה התעברה. כעבור זמן מגיע העירה "חא אחר מאשר" שמעון, לוי שראה את אחיו ויודע שיהודית התעברה ממנו חתף התקף ונפטר. כמובן שיהודית הייתה אסורה לשמעון. ונולד בן בשם דוד. מה דינו? האם הוא ממזר? אשמח לתשובה בהקדם כי השאלה עוררה את בית מדרשינו.

תשובה: 

מקרה כזה לא יכול להתרחש בימינו, כי יש בתי דין. והדברים יכולים להתברר היטב, אם אכן שמעון נפטר או לא, ולא יתקיים ייבום בלי בירור יסודי. מה גם שבימינו, בד"כ אין מאשרים ייבום. למרות כל הנ"ל ברמה העקרונית אח שבא על אשת אחיו, גם אם היה שוגג, והאישה הרתה וילדה בן, הבן ממזר, כי היא ערווה לו ואסורה עליו בכרת.

תאריך: 
07/09/11 ח' אלול התשע"א
x

Audio Playlist