זכויות יוצרים בהלכה ועוד..

שאלה: 

לרב ערוסי שלום רב. אני עושה עבודה בנושא זכויות יוצרים בהלכה (זכות היוצר על יצירתו כשהיא איננה מוחשית, להבדיל מדיסק וכדו'..). אין הרבה כתיבה בנושא. מה שכן יש זה פסיקה של כלל גדולי ישראל לאסור זאת מכוח מנהג המדינה אך לא יצא שו"ת או תשובה הלכתית מבוססת ומלאה על כך. ועל כך שאלתי, האם הרב הוציא תשובה או פסק מבית דינו בעניין? במידה ולא, הרב יוכל לכתוב (ואפילו בקיצור ) דעתו בעניין? אני מאמין שתשובה מנומקת תהיה עזר להרבה אנשים. דבר קטן נוסף, האם הרב קאפח התייחס לעניין ז. יוצרים (רעיון מסחרי / יצירת אומנות ולאו דווקא דיסקים וקלטות )?
תודה רבה לרב.

תשובה: 

זכות יוצרים מוכרת בהלכה, עיין בספרו של פרופ' נחום רקובר, זכות יוצרים בהלכה.

תאריך: 
06/11/11 ט' חשון התשע"ב
x

Audio Playlist