א' צורת שירת האזינו, ב' כתיבת לט וכדומה

שאלה: 

לק"י כ"ה מרחשון תשע"ב כבוד ר' רצון ערוסי נ"י כנהר שלום א' קראתי תשובת הרב אבל לא הבנתי מה דעת מורנו הרב יוסף קאפח זצ"ל. בבקשה להבהיר לי אם כבוד מורנו הרב יוסף קאפח זצ"ל סבר שזה שה"אומנים" החדשים מכאיבים כל חלקה טובה בשירת האזינו וכותבים שירת האזינו אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה, נחשב כשנוי בצורת השירה? ב' ראיתי שבתשובך כתבת "שו"ע, יו"ד, ערה, ג" (יתכן שזה היה טעות הקלדה). האם נהגו חכמי תימן הקדמונים למנוע מלכתוב "לט", "רע", וכדומה? שמעיה אפל

תשובה: 

א. נראה לי שיש גדר של לכתחילה, ולגדר לעיכובא בצורת השירות. ואותן בליטות בשירת האזינו, ולענ"ד שאינן לעיכובא אף שצריך להיזהר בהן לכתחילה.
ב. אפשר שהעתקתי כן בשיגרה מתוך השו"ע המודפס. אבל אני שמתי לב שוב, ואפילו מארי נהג בכאלה, לא בשיטתיות אלא באקראיות. רק חכמי תימן האחרונים, יש וחששו לכך.

תאריך: 
22/11/11 כ"ד חשון התשע"ב
x

Audio Playlist