דילוג לתוכן העיקרי

אתחלתא?

שאלה

האמת שאת השאלה הזו היה צריך לקבל הרב שרלו אך הוא לא פנוי הכיצד אפשר לקרוא למדינה אתחלתא דגאולה בעוד ישנה הלכה מפורשת ברמב"ם הלכות מלכים פ"ד הי"א שהגאולה מתחילה אך ורק כאשר "יעמוד מלך" וכו' ראה שם שמעתי מחברי לישיבה כמה פירכות ע"ז
א. מזה שהרמב"ם ממשיך ו"לא נדע איך יהיה עד שיהיה"
ב. גמ' מפורשת סנהדרין דף צ"ח "כשארץ ישראל מצמיחה פירות אין לך קץ מגולה מזה" אך כאשר שאלתי את חברי (החבדני"ק) שלטענתו המדינה היא לא התחלתא דגאולה הוא אמר לי סברא מתקבלת מאד ולא מצאתי לה מענה
א. ההמשך של הרמב"ם מגיע בשלב שכבר משיח מתגלה כמשיח ומתחיל בפעולותיו אז אומרים "לא נדע איך שיהיה..."אבל תהליכי התחלת הגאולה בררורים ולא שנויים במחלוקת
ב. פשוט שכאשר הרמב"ם פוסק משהו להלכה כל גמ' שתביא אינה ראיה שם משום שהרמב"ם ידע את כל הגמרות מדרשים וכו ועל פיהם פסק הלכה שאלות אלה מאד מטרידה אותי אשמח לקבל תשובה

תשובה

א. לפי הרב קוק, גם למשטר דמוקרטי יש מעמד של מלך.
ב. זה אחד הסימנים. לא כל הסימנים. זאת ועוד: הגאולה היא תהליך מתמשך, ויש בו עליות ומורדות, ועד להופעת המשיח, אין אנו יודעים כמה זמן יחלוף ומה יהיו המאורעות, וכיצד יהיו התרחישים, עד שיבוא.