עיר נידחת

שאלה: 

לכבוד הרב הרמב"ם כותב בהלכות ע"ז פד הו והיאך דין עיר הנדחת. בזמן שתהיה ראויה להעשות עיר הנדחת. בית דין הגדול שולחין ודורשין וחוקרין עד שידעו בראיה ברורה שהודחה כל העיר או רובה.
1) מדוע דין עיר הנידחת כך הוא? והרי כתב הרמב"ם - פו ה"ב: ויהיו המודחין ממאה ועד רובו של שבט. אבל אם הודח רובו של שבט דנין אותם כיחידים?
תודה לכבוד התורה

תשובה: 
תאריך: 
16/02/12 כ"ג שבט התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist