דין זקן ממרא

שאלה: 

לכבוד הרב הרמב"ם כותב גבי זקן ממרא, שהורה הוראה נגד הוראת בית דין בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת וגם צריך לעיין בדבר באם יכול הוא להוביל לעבירה בדין כזה והביא דוגמא בפיהמ"ש לגבי נטעית ערלה... שאלתי היא האם כיום כשאין כבר בית דין ואין דין זקן ממרא, האם נותר איזשהוא רושם לדין זה. אסביר את עצמי יש רבנים שמורים לאנשים ללכת (לכתחילה) ומתוך כך הם יכולים להגיע לידי אשת איש האם גם לרבנים אלה יש איזשהוא יחס של זקן ממרא?
תודה וכל טוב

תשובה: 

בעוונותינו המרובים טרם זכינו לחידוש הסנהדרין, דין זקן ממרא חל רק כשיש סנהדרין. אולם יש ומורי הוראה, אשר סבורים שהם מבטאים את עמדת ההלכה המוסכמת והאמתית, מתבטאים מבחינה מוסרית, כלפי רב שחולק, ומביע דעה הלכתית, תמוה, שהוא כחולק על דעת הרוב המכריע של חכמי ישראל הידועים, כזקן ממרא.

תאריך: 
01/03/12 ז' אדר התשע"ב
x

Audio Playlist