החלפת שניים מקרא אחד תרגום בלימוד אחר‎

שאלה: 

שלום וברכה ידוע לי שלימוד שניים מקרא אחד תרגום הוא מצווה מדרבנן אמנם הזמן היומי שלי ללימוד תורה הוא מוגבל ובזמן זה יש לי סדר קבוע ברמב"ם ובתלמוד ובשאר הזמן אני לומד הלכה כפי מה שצריכה השעה המציאות היא שקריאת שניים מקרא ואחד תרגום ייקח זמן משמעותי מתוך הזמן היומי שאני יכול ללמוד בו בנוסף עלי להודות בעובדה שלימוד שניים מקרא אחד תרגום אינו משמח או מלהיב אותי כמו הרמב"ם או שאר דברים האם אני רשאי לוותר על לימוד שניים מקרא אחד תרגום?
תודה רבה שי יפת

תשובה: 

למד בסדר הקבוע שלך, כי לימוד זה הוא הלכתי, וההלכה היא הבסיס ליראת ה'. כי אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. עם כל זה, לא לוותר על שניים מקרא ואחד תרגום. אלא עשה מאמץ אפילו שליש הפרשה, אפילו רבע, ובלבד שלא תינתק ממצווה זו, שיש לה גם חשיבות בפני עצמה.

תאריך: 
20/03/12 כ"ו אדר התשע"ב
x

Audio Playlist