לבישת בגד

שאלה: 

לבישת בגד דין לבישת בגדיו והילוכו (ש"ע או"ח סימן ג´, סעיף ה´) יזהר מללבוש שני בגדים ביחד, משום דקשה לשכחה. היה לי ויכוח בזה עם אדם שטען שהכוונה שהאזהרה היא רק לא ללבוש בגד בתוך בגד כגון: כיפה בתוך הכובע, אני טענתי שהאזהרה היא גם לא ללבוש באותו פרק זמן 2 בגדים ביחד כגון: הכנסת הרגל למכנסיים, יחד עם הכנסת היד לשרוול החולצה, כלומר הויכוח בינינו הוא על מה שכתוב: ביחד, האם הכוונה בגד בתוך בגד בדוקא ותו לא, או הכוונה ביחד, היא גם לאותו פרק זמן, הוא אשר אמרתי לעיל, שלובש מכנסיים ותוך כדי לובש גם חולצה? מה דעת הרב ?

תשובה: 

כלל יהא נקוט בידך שבעניינים שנכתבו בסימן ב' בשו"ע או"ח, אין לדקדק בהם, כאילו מדובר בדינים של איסור והיתר, ודינים של ממונות או עיקרי האמונה. אותם עניינים מנחים את האדם, להיות צנוע, ושקול בהתנהגותו, לא מפוזר, וילבש רק מה שהוא צריך. ובאופן מכובד. וייתן דגש על הימין להבדיל מן השמאל, ולא מעבר לדברים אלה. אבל גם הדברים שנכתבו שם, יוכל אדם לחרוג מהם, לצורך, ולא זלזול בהם.

תאריך: 
07/06/12 י"ז סיון התשע"ב
x

Audio Playlist