צום תשעה באב

שאלה: 

שלום כבוד הרב אשתי בהריון חודש חמישי האם היא צריכה להתענות צום ט' באב בשנה זו שהו דחוי? יש לי כואב ראש עצום כשאני לא שותה אחרי חצות בצומות האם אפשר לי לשתות?
תודה רבה

תשובה: 

מאחר ואת בהריון, ומאחר ויש לך את הכאבים בראש בצומות, ומאחר ומדובר בצום תשעה באב דחוי, רשאית את שלא לצום, אבל אין להתענג. לדעת מהרי"ץ בשו"ת פעולת צדיק, אבותינו החמירו בצום תשעה באב דחוי, ולא היקלו בו לגבי בעל ברית, כפי שנפסק להקל בשו"ע. ולדעתו, זו גם שיטת הרמב"ם. לענ"ד יש עדיין לעיין בשיטת רבינו, משום שרבינו כתב שמעוברות ומניקות חייבות בצום תשעה באב, ולא כתב בתענית זו, שכבר ביארה לפני כן, וכלל בה את התענית הנדחית, ומשמע שרק כשהצום חל בתשעה, מעוברות ומניקות חייבות. מחמת ספק זה השבתי לשאלה שבגלל צירוף הנסיבות שלך, יש מקום להקל.

תאריך: 
09/07/12 י"ח תמוז התשע"ב
x

Audio Playlist