דילוג לתוכן העיקרי

מקווה או פעילות גופנית?

שאלה

שלום כבוד הרב,
אבי, הי"ו, כבן חמישים והוא איננו מבצע פעילות גופנית. הדבר גורם אצלו להשמנה שכבר שנים שהוא אינו מצליח להיפטר ממנה. אבי ירא שמים ויש לו כוח רצון גדול אך אני צריך תימוכין הלכתיים על מנת לשכנעו שעבודת השם שלו היא לבצע פעילות גופנית מדי יום, לשכנעו שזו מצוות היום. הדבר חשוב במיוחד היות ויש לו השפעה רבה על כל ילדיו ועליו לשמש להם דוגמא אישית.
תודה וברכה.

תשובה

החיים הם פקדון ביד האדם, כדי שהאדם יוכל לעבוד את ה', לזכך את נפשו ולזכות בחיי העולם הבא. הדאגה לבריאות הגוף ע"י אכילה נכונה, וע"י פעילות גופנית, היא חובת האדם. כדי לשמור על הפיקדון שה' הפקיד בידו, אחרת הוא מתרשל בשמירת הפיקדון. וכל האוכל אכילה נכונה ושומר על בריאות גופות, ע"י פעילות גופנית מתבקשת, כשכוונתו היא כדי שיוכל לעבוד את ה' יותר ויותר, היר הוא בשעת אכילתו ופעילותו, עובד ה' ממש.