סתרי תורה

שאלה: 

שלום הרב!
שאלתי היא, מה הם "סתרי תורה" לדעת רבינו? אם דעתו שזה התעמקות פילוסופית, הרי שאפשר להגיע לזה גם ללא התורה (ודבר זה היה ידוע לרבינו), א"כ איך זה סתרי תורה? ויותר מזה, איך יכול להיות שפילוסופיה היא העומק של של התורה, כשאין בכלל קשר ביניהם?
תודה

תשובה: 

א. יש סתרי תורה שהם קבלה ממשה רבינו, כמו חידוש העולם.
ב. הפילוסופיה הכללית יכולה רק לשמש ככלי עזר, בעוד שלימוד סתרי תורה יש ללמוד:
א. בהכנעה וחרדת קודש.
ב. באופן שלא יסתור שום עיקר משלושה עשר עיקרי האמונה.
ג. ללמוד מפי חכם גדול וראוי.

תאריך: 
18/08/12 ל' אב התשע"ב
x

Audio Playlist