לימוד מיתולוגיה יוונית בחמ"ד / טעמם של ל"ט מלאכות בשבת

שאלה: 

שלום לכבוד מארי רצון הלוי ערוסי שליט"א,
1) נודע לי השבת שבאולפנת רעות הבנות מחוייבות ללמוד מיתולוגיה יוונית כדי לעבור את מבחן הבגרות בספרות לכיתה י"א. התלוננתי למנהלת האולפנה בנוגע לכך והיא סיפרה לי שהמוסד מתנגד לכך, אבל זה חומר חובה מבחינת משרד החינוך וביקשה ממני לפנות לראש חמ"ד. עשיתי זאת, אבל אני חושב שאם עוד הורים יהיו מודעים לכך שבני ישראל מחוויבים ללמוד עבודה זרה זאת להעלות על שפתם שמותיהם של אלילי ואלות יוון לתלונה שלי תהא יותר כח. ואני מאמין שתמיכת כבוד מארי ועוד גדולי הדור כמוהו ועוד יתערבות הרבנות הראשית יוכלו יחדיו לפעול ולאלץ את משרד החינוך לשנות את תוכנית הבגרות הזאת.
2) יש לי בת, כבר בת 18, שהיא אוהבת את הארץ ואת התורה, אבל יש לה שאלות שטרם נענו לה והיא מתקשה לקיים דברים שאיננה מבינה. היא אומרת שבאולפנה התעסקו הרבה בחיזוק האמונה, אבל לא הקנו לבנות כלים להבנת ה -"למה". למשל היא איננה מבין למה אסור לברור בשבת ולכן היא טוענת שדין בורר איננו רלוונתי מבחינתה. האם כבוד מארי יוכל לכתוב לי הסבר על ל"ט מלאכות שיתקבל על נערה כזאת ששייכת לדור בו אינם מקיימים כי זה רצונו של ה' אלא מקיימים כי מבינים בדיוק למה לקיים. אני לא הצלחתי להעביר לה את האמונה התמימה שלי.
בתודה ובברכת התורה, אליעזר

תשובה: 

1. איני יודע מה בדיוק מלמדים באותו שיעור מיתולוגיה יוונית, ולכן איני יכול לחוות דעה בעניין זה. אבל אני בהחלט מנצל את פנייתך, ובהזדמנות זו, אני פונה לידידי, הרב אברהם גיסר שליט"א, ראש חמ"ד, שייתן דעתו היטב היטב, כדי שחלילה לא נתנהל בניגוד להלכה, ולא נפגע בנפשות תלמידותינו הצעירות, כי פיקדון הן בידינו, ואחריות גדולה יש לנו כלפי אבינו שבשמים, בעניינים כאלה.
2. ראשית עלינו לחנך את עצמנו, ואת בנינו ובנותינו, לשני עקרונות חשובים מאוד בהתנהלותנו כמאמינים ודתיים.
א. יש לקיים מצוות ה', ולהיזהר שלא לעבור על אזהרותיו, גם כשלא מבינים את ציוויו. אף שהדרגה הנעלה היא שהאדם מקיים ומבין את אשר הוא מקיים.
ב. היחסים בינינו, כבני אדם שנבראו ע"י ה', אינם חוזיים, אסור שנחשוב שה' הוא משביר, ואנחנו צרכנים. כי מחשבה כזו מוטעית היא מיסודה, שהרי ה' בראנו, בטרם נערך חוזה בינינו. כי טרם היינו. וכן משום שמחשבה מוטעית זו מוזילה את הקשר שלנו עם בוראנו. ומה אם בין איש ואשתו, ובין הורים וילדיהם, אסור שהיחסים יהיו על בסיס של תקן וקח, אלא על בסיס אהבת אמת בלתי תלויה בשום דבר, ומתוך הערכה אמתית. קל וחומר, לגבי היחס שלנו לאבינו שבשמים. שהרי אבינו שבשמים ברא אותנו בחסד. ולא עוד, אלא שביחס אלינו, כבני אדם, להבדיל משאר הנבראים, ה' ברא אותנו בצלמו, חלק לנו מחכמתו, נתן לנו בחירה חופשית. ונתן לנו תורה - אורה, שמאירה את דרכנו (=להשוות עם מכשיר הג'יפיאס). ואנו אוהבים אותו ומקדשים אותו, לא למענו, כי אינו זקוק לכך, אלא למעננו, כדי שנהיה מחוברים אליו, ונהיה מוקרנים ממנו, ובכך נתעלה יותר ויותר. ולכן כאמור, נשאף להבין, אבל גם כשלא נבין נקיים, שאם לא כן אנו אוהבים את ה' רק על תנאי, ולא עוד, אלא שאנו הופכים להיות בשכלנו הקט, מבקרים את ציוויו כאילו אנו יותר חכמים, ממי שחלק מחכמתו לנו. אשר לאיסור הברירה, כמו כל שאר המלאכות היא מלאכת מחשבת, שיש בה יצירתיות, שאת זה אסרה התורה, ולא סתם פעלתנות. והברירה היצירתית, היא המיון של פסולת מתוך אוכל, כשיש תערובת. משום שאם אין תערובת, שאין שום יצירתיות באותו מיון. וברירה זו יש והיא נעשית ביד, באופן מיוחד של מיומנות, או בכלים המיוחדים לכך. זה תורת הברירה על רגל אחת, אבל מטבע הדברים היא מסתעפת לפרטי פרטים, ואם נבין את העיקרון, קל להבין בפרטים.

תאריך: 
02/09/12 ט"ו אלול התשע"ב
x

Audio Playlist