ר"ה וכיפור

שאלה: 

שלום לרב,
א. למה אסור להכין אוכל מיו"ט ראשון של ר"ה ליום השני? זה לא כמו יו"ט לשבת, זה אותה דרגה לכאורה.
ב. האם יש איסור לדבר בשירותים (שהקרש מורם) בזמן שאני לא מתפנה אלא רק מנקה שם וכד'? או שהאיסור הוא רק בזמן שאני מתפנה?
ג. ההידור שאנו מהדרים ב4 מינים הוא מהתורה? משום זה אלי ואנהו? או לא?
תודה רבה, גמר חתימה טובה.

תשובה: 

א. כי יו"ט שני הוא כיום חול בהשוואה לראשון, ואין קודש מכין לחול. אף שחכמים החמירו לנהוג בשני הימים כקדושה אחת וכיום ארוך, אבכל רק לחומרא ולא לקולא.
ב. אין איסור לדבר בשירותים כשעוסקים בניקיון השירותים, ובלבד שידבר רק דברי חולין, ודברים הנצרכים.
ג. נראה לפי רבינו שהיא מדרבנן.

תאריך: 
22/09/12 ו' תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist