דילוג לתוכן העיקרי

דבר הסמוי העין

שאלה

שלום לכבוד הרב השם ישמרהו ויחיהו
1."אין הברכה שרויה אלא על הדבר הסמוי מהעין" האם זה חל על כל עניין גשמי? לימודים, זוגיות
2. מהו טעמו, אם זה משום עין הרע הרי אין אדם פוגע במוכן אצל חבירו (ועוד הוא "רקב עצמות קנאה")

תשובה

אכן כל דבר שהוא גלוי, מדוד או שקול, הוא חשוף לפגיעה, בזבוז וכיו"ב, הן ע"י שדים, ולרבינו בני אדם שהם מזיקים כשדים, והן ע"י עין הרע, ולרבינו ע"י בני אדם שעיניהם צרה בשל האחרים, ולכן הם מזיקים.