מקווה וגניזה

שאלה: 

לרב שלום וברכה .1. כמה היא סאה במידות ליטרים?
2. מצאתי במקום שמטילים מי רגלים חתיכת שיש ועליה חרוט כמו במצבה "לא תחמוד ביררתי בחנויות מסביב של מי זה, לא ידעו אבל אמרו לי איפה החלק השני ומסתבר שאלו לוחות שהיו על ארון קודש. האם הן טעונות גניזה? נאמר "לא תעשו כן לה" אלקיכם".
3. האם מותר לחצות אותן בהכאה בפטיש כדי שיכנסו לארון גניזה?
4. מצאתי בגניזה שתי זוגות תפילין של בהמה דקה - האם מותר לצבוע אותן בצבעוני ולהניח אותן בארון זכוכית לנוי? ברוך תהיה

תשובה: 

1. סאה = 6 קבים. קב = 4 לוגין לוג = 4 רביעיות. רביעית = יש שמעריכים אותה כ 86 סמ"ק ויש פחות קצת. לפי זה 85X4X4X6=8160 סמ"ק.
2. כן. יש לגנוז חלק זה של הלוחות.
3. אם אין דרך אחרת ניתן לשברן, לא במקום כתיבה, ולגנזן.
4. כן.

תאריך: 
15/10/12 כ"ט תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist