שלום ויין נסך

שאלה: 

שלום לכבודו ולתורתו. א) האם מותר לאדם מגולה ראש להשתמש במילה 'שלום', כגון להגיד 'שלום עולמי' או לקרוא לחברי 'שלום'?
ב) האם מותר לברך אדם לשלום, כמו שתיקנו חז"ל, בגילוי ראש.
ג) בחור שאינו שומר שבת ואבא שלו מבקש ממנו להביא לו את היין מהמקרר, והבחור אינו יודע מראש אם היין מבושל, האם מותר לבחור להביא לו את היין ולפתוח לו את הבקבוק או למזוג לו? או שצריך להתחמק מהבקשה בדרך ערמה?
תודה רבה מראש.

תשובה: 

א. כן. אף שזה לא רצוי, אבל מעשים שבכל יום שבני אדם גלויי ראש אומרים בעזרת ה',
תודה לא - ל, וכיו"ב.
ב. כנ"ל.
ג. הבן מחלל שבת בפרהסיא, אסור שהאב יבקש ממנו שייתן לו היין. כי אם היין לא מבושל, והבן נותן את היין ומוזג, יש איסור בדבר, ורק אם הבקבוק סגור, והבן רק מגיש את בקבוק היין הסגור - מותר.

תאריך: 
17/07/13 י' אב התשע"ג
x

Audio Playlist