"כך עלה במחשבה"

שאלה: 

שלום לרב שליט"א לגבי הגמ' מנחות כט, ב אשמח קצת להסבר תשובתו של הקב"ה למשה רבינו עם שאלת משה לקב"ה על מה שנעשה לר"ע, שעונה לו הקב"ה "שתוק כך עלה במחשבה". מה הכוונה?
תודה רבה לרב

תשובה: 

כלומר שענייני צידוק הדין של הקב"ה נשגבים מבינת האדם, ובכל זאת צדיק הוא וצדיק דינו.

תאריך: 
06/10/13 ב' חשון התשע"ד
x

Audio Playlist