דילוג לתוכן העיקרי

הלכה ומנהג

שאלה

שלום עליך מארי,
1. אבי הציע לי להפקיד אצלו את כספי בזמן שאני בצבא והוא ישקיע את הכסף לרווחת שנינו. לאחר שאשתחרר בע"ה אני עתיד לקבל סכום גבוה יותר ממה שהפקדתי אצלו. האם דבר זה מותר? ואם צריך לכך התר עסקה מהו הנוסח שצריך להיות?
2. האם לפני קריאת מנורת המאור או כל מדרש ואגדה מנהגנו לומר "ברוך אתה ה' למדני חוקיך"? ואם לא, לנוהגים כך, האם מנהגם טעות? מדוע? ואם יש בכך אמירת שם ה' לשווא.
3. בפסוק "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם" האם המילה "ושמו" במלעיל או במלרע?
תודה רבה, ה' יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים, יישר כח!

תשובה

1. אם אביך חייב באחריות על כספך, בוודאי שצריך היתר עיסקה או שתפעלו בעיסקה מותרת, כי אם הוא חייב באחריות, יוצא שכספך ניתן לו בהלוואה. ואתה מקבל רווחים נוספים על הקרן. וזו רבית. לפיכך עליכם להתנות ביניכם שעל 50% מהקרן הוא חייב באחריות, כלומר שזו הלוואה בשבילו. והרווחים מאותם 50% יהיו שלו בלבד. ו 50% יהיו שלך ובאחריותך והם פיקדון בידו, והוא מתחייב כלפיך להשקיעם בהשקעות נושאות רווחים, והרווחים מהם יהיו שלך. ומאותם רווחים תפריש קצת דמי עמלה לאביך, כדי שלא יצא שהוא עובד בשבילך כגמול על שנתת לו הלוואה.
2. אין זה מנהגנו. והנוהגים כן, אינם מוציאים שם ה' לבטלה.
3. הטעם באות מי"ם.