פרוזבול

שאלה: 

האם צריך לכתוב פרוזבול על פקדון בבנק המתחדש כל תקופה מסויימת (לדוגמא כל חודש)?

תשובה: 

כן. אבל די בכתיבת פרוזבול בסוף שנת השמיטה, בערב השנה השמינית, כדי לכלול כל ההלוואות והפקדונות שקיימים עד לאותה שעה, ואשר הם בני גוביינא. כל פקדון, שאינו בר גוביינא באותה עת, אין צורך לכלול אותו בפרוזבול, גם אם מועד פרעונו היה תוך חודש, אם אינו יכול לפדות אותו באותה שעה, אינו צריך פרוזבול.

תאריך: 
16/11/13 י"ג כסלו התשע"ד
x

Audio Playlist