נטילת ידיים

שאלה: 

מתי לדעת המהרי"ץ צריך לברך על נטילת ידיים האם לפני הנטילה או אחרי

תשובה: 

לפי מהרי"ץ הברכה אחרי הנטילה. אבל יש לי יסוד להעריך שזו היתה שיטתו בצעירותו, שהרי בהגדה של פסח, חזר בו ממה שנהג בצעירותו. והנה הוא הורה שיטול בברכה על טיבולו במשקה בליל הסדר, כשיטת רבינו. ואם יברך אחרי הנטילה, רבינו היה אומר למהרי"ץ, אי אפשר בתקנתן, שהרי אתה גורם להם לברך ברכה לבטלה. ומרן היה אומר למהרי"ץ, מאחר ואתה מורה כהרמב"ם, לטפל רק פחות מכזית, אין מקום לברכה כלל. ולכן, הגיוני להניח שמהרי"ץ חזר בו ממה שכתב לברך על הנטילה אחרי הנטילה, במיוחד שגם לפי מרן יש לברך לפני הנטילה.

תאריך: 
27/11/13 כ"ד כסלו התשע"ד
x

Audio Playlist