ברכת המזון

שאלה: 

שלום למורנו ורבנו הגאון רבי רצון ערוסי שליט"א יורנו מורנו על פי רבנו ומארי מה דין אדם שברך המוציא ואכל סעודתו, ולאחר מכן (טרם ברכת המזון) מעוניין לאכול "קינוח" היינו מעדן חלב עם פירות, או גלידה או פרי או עוגה וכו'. האם צריך לברך עליהם ברכה הראויה להם (מזונות או שהכל) ולאחר מכן יפור ברכה אחרונה בברכת המזון? האם יש לו לברך בכל מקרה ברכת המזון, ורק לאחריה יאכל הקינוח?

תשובה: 

עליו לברך על הקינוח, מעדן חלב או פירות, ברכה לפני ואחרי. ואם כבר נטל מים אחרונים, עליו לברך ברכת המזון, ולאכול בעת הקינוח אחרי ברכת המזון, עם ברכות לפני ואחרי.

תאריך: 
18/12/13 ט"ו טבת התשע"ד
x

Audio Playlist