מעשר

שאלה: 

האם מותר לשלם לתלמוד תורה של בני (גילו מעל
6) מכספי מעשר?

תשובה: 

כן. כי חובתך לספק צרכיו, קודמת להפרשת צדקה לעניים, ורק מה שנשאר, אתה מפריש לעניים.

תאריך: 
27/01/14 כ"ו שבט התשע"ד
x

Audio Playlist