רבי עקיבה

שאלה: 

שלום למו"ר הגאון רבי רצון ערוסי שליט"א אבקש לשמוע דעתך בנושא רבי עקיבא מחד אומרים עליו שהיה בן ארבעים שהחל ללמוד, מאידך אומרים לו מוריו, בעיקר ר' אליעזר "מה לך בדברי אגדה... לך אצל נגעים ואהלות" ונראה שזה היה בצעירותו, ומתוך שהיה חד ומיוחד בלימודו יורנו מורנו הדרך בה נלך

תשובה: 

א. גם בן חמשים הוא נחשב לצעיר בעיני מו"ר ר' אליעזר הגדול.
ב. גיל ארבעים שבו החל ללמודש תורה, אפשר שמדובר בגוזמה. כנראה בגיל מאוחר החל ללמוד תורה, אולי בגיל שלושים.

תאריך: 
06/02/14 ו' אדר א' התשע"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist