השקיה בשנת השמיטה

שאלה: 

שלום לכבוד הרב.
למדתי שאסור להשקות את הגינה בשנת השמיטה אא"כ במקום הפסד, ושלכן צריך לא להשקות רגיל בשנת השמיטה אלא לעשות יותר רווח בין השקיה להשקיה. יש לי שתי שאלות בנושא זה: א - יש לי בבית צינורות המובילים מים מהכיור ומהמכונת כביסה ישר לצמחים ולעצים שבחצר כדי להשקותם וכך לחסוך במים. האם אני יכול לשטוף כלים רגיל או שאני צריך לסגור את הצינור המוביל מים ורק מידי פעם לפתוח אותו? רק אציין שאני מעוניין ושמח בהשקיה הזו. ב - יש לי מחשב שמשקה אוטומטית את החצר. הבנתי, שלמעשה, אם הפעלתי את המחשב לפני שנת השמיטה אין שום בעיה שהוא ישקה בשנת השמיטה כרגיל היות ואני שובת ממלאכה. שאלתי היא: שבחורף אני מנתק את המחשב ומחברו לקראת פסח. האם כשאני מחברו בפסח של השמיטה אני צריך לתכנן שהוא ישקה לעיתים יותר רחוקות או שאני יכול לכוון אותו רגיל שישקה בתדירות גבוהה?

תשובה: 

א. לענ"ד ניתן להתיר השקאה זו בגלל שמדובר בגרמא, באיסור דרבנן, כי שמיטה בזמן הזה, היא מדרבנן, ויש ספק אם השקאה זו היא למעשה מהצורך של קיום הצמחים.
ב. יש אפשרות לתכנת מחשב, שיפעיל את ההשקאה לפי הצרכים, בחורף או בקיץ. כי לחבר את המחשב באמצע שנת השמיטה - אסור.

תאריך: 
08/06/14 י' סיון התשע"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist