חוב לא ברור

שאלה: 

באמצע 2009 קבלתי מחברת הדואר שירות (נסח טאבו) חברת הדואר הייתה אמורה לגבות את החוב עבור השירות בסך של כ70 ש. ח באמצעות בזק. לפני כחודש קבלתי דרישה מחברת הדואר דרישה לתשלום משום שלטענת לא גבו את החוב מבזק. מתעורר בי הספק שאם בטעות שכחו לגבות או להזכיר לי על החוב במשך 5 שנים אולי כן שלמתי ובטעות לא מועדכן אצלם. חובת ההוכחה שמוטלת (?) עלי יקרה מסכום החוב. מיותר לציין שאני ממש לא זוכר. מה לעשות במקרה זה? או כאשר היה מדובר בחוב משמעותי ?

תשובה: 

כעת אתה נתקע על ידם. עליך להבין בין דין שמים ובין דין דלמטה. בדין דלמטה, גם אם אינך זוכר אם פרעת או לא, ההנחה היא שפרעת, כי מוסדות כאלה נוהגים לשלוח תזכורות על חוב שלא נפרע, ולכן זכותך לברר עמם מה קרה, בעניין חובה זה, ורק לאחר קבלת הפרטים, ניתן להוכיח אם אתה חייב בדין דלמטה. בדין שמים, אם לבך נוקפך שמא לא שילמת, שלם, הואיל והם דורשים, ואינך בטוח ששילמת.

תאריך: 
05/01/15 י"ד טבת התשע"ה
x

Audio Playlist