דילוג לתוכן העיקרי

קיום מצוות הנחת תפילין

שאלה

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, אני משתתף בשיעור במשנה תורה המועבר ע"י רב מקומי. השיעורים החלו בספר המדע וכרגע אנחנו בספר אהבה. כעת הנושא הנלמד הוא הלכות תפילין ובמסגרתו הרב אמר לנו שהדור שלנו דווקא בסדר מבחינת הנחת תפילין כי היו תקופות שבהן מעטים בעם ישראל היו מקיימים את המצווה. כדי להוכיח את דבריו הוא ציטט את דברי בעלי התוספות בגמרא בהם נאמר לגבי מצוות הנחת תפילין שהיא "רפויה בידינו", לפי הרב המעביר את השיעור, פירוש הדבר הוא שמעטים היו מניחי התפילין באותה תקופה באזר מגוריהם של בעלי התוספות ולפי דבריו ישנה גמרא נוספת ממנה ניתן ללמוד שקיום המצווה היה "רפוי" גם בימי בית שני. האם כבוד המארי יכול לאשר שאכן כך היה המצב בימי בית שני ובימי בעלי התוספות? בברכת התורה, אליעזר

תשובה

כנראה, אכן כך היה מבחינה היסטורית בדורות השונים ובמקומות השונים, ובמיוחד בארצות אשכנז. יש עקבות שמצביעות על מציאות עגומה זו.